E-mailový marketing je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak oslovit své publikum a zvýšit konverze. Ale jak zjistíte, zda vaše e-mailové designy plní svůj účel? Klíčem k úspěchu je měření úspěšnosti. V tomto článku se podíváme na nejužitečnější metriky, které je třeba neopomenout při měření úspěšnosti vašich e-mailových designů a poskytneme tipy na zlepšení designu na základě získaných poznatků. Analyzováním vašich e-mailových metrik získáte informace o tom, co funguje a co ne, a můžete tak na základě datových rozhodnutí optimalizovat své e-maily pro lepší výsledky. Tak otevřete dveře a vstupte do světa e-mailových metrik!

Definice měření úspěchu

Než budete moci měřit úspěch vašich e-mailových designů, musíte si definovat, co pro vás úspěch znamená. V závislosti na vašich vizích a cílech se mohou dané metriky lišit. Zde jsou některé běžné metriky, které je třeba zvážit při měření úspěšnosti vašich e-mailových návrhů:

 1. Míra otevření: Procento příjemců, kteří otevřeli vaše e-maily.
 2. Míra prokliku (CTR): Procento příjemců, kteří klikli na odkaz uvnitř vašeho e-mailu.
 3. Míra konverze: Procento příjemců, kteří dokončili požadovanou akci, například nákup nebo vyplnění formuláře.
 4. Míra nedoručení (Bounce rate): Procento nedoručitelných e-mailů vrácených odesílateli.
 5. Míra odhlášení odběru (Unsubscribe rate): Procento příjemců, kteří se odhlásili z vašeho e-mailového seznamu.

Vyzkoušejte ZDARMA šablonu Výzva-k-akci Zde : Šablona

Vyzkoušejte ZDARMA šablonu Segmentace Zde : Šablona

Získejte PRO* šablonu Obnova odběru Zde : Šablona

*ZDARMA pro uživatele Dragit PRO.


Tohle jsou však jen některé ze standardních metrik, úspěch může být definován moha dalšími faktory, například mírou zapojení, generovanými příjmy nebo hodnotou zákazníka během celého jeho životního cyklu. Klíčem je zvolit metriky které rezonují s vaším cílem a měřit pravidelně, abyste sledovali pokrok a učinili informovaná rozhodnutí. Můžete všechno vyzkoušet a získat nové poznatky díky našim novým šablonám, které jsme pro vás vytvořili, abyste si lépe představili, jak lze měřit a zlepšovat váš úspěch.

Porozumění a definování vašich úspěšných metrik je klíčové pro přesné měření účinnosti vašich e-mailů. V další části se budeme zabývat první úspěšnou metrikou: mírou otevření. Tak pojďme do toho!

1. Míra otevření

Při měření úspěchu vašeho e-mailového designu je míra otevření (open rate) jednou z nejdůležitějších metrik k zohlednění. Vysoká míra otevření znamená, že váš e-mailový design úspěšně upoutal pozornost vašich odběratelů a motivoval je k akci. Míra otevření měří procento odběratelů, kteří otevřeli váš e-mail z celkového počtu příjemců. Zde jsou některé faktory, které je třeba zvážit:

 • Předmět e-mailu: Předmět e-mailu je první věc, kterou odběratelé vidí ve svojí schránce, takže je důležité, aby byl lákavý a relevantní pro vaši cílovou skupinu.
 • Text náhledu: Tento stručný souhrn obsahu vašeho e-mailu se objeví pod předmětem většiny e-mailových klientů. Využijte tento prostor k tomu, aby jste své odběratele nalákali na otevření vašeho e-mailu tím, že poskytnete náhled toho, co se uvnitř skrývá.
 • Jméno odesílatele: Použijte rozpoznatelné jméno odesílatele, kterému budou vaši odběratelé důvěřovat a díky kterému bude pravděpodobnější, že otevřou váš e-mail.
 • Načasování: Zvažte čas odeslání vašich e-mailů. Odesílání e-mailů během nejvyšší aktivity, jako jsou pracovní dny nebo více specifické aktivní časy, může zvýšit pravděpodobnost, že budou otevřeny.


Pomocí analýzy a optimalizace těchto faktorů můžete zvýšit míru otevření a nakonec zlepšit úspěšnost návrhu vašich e-mailů. V další sekci se zaměříme na míru prokliku, která může poskytnout informace o tom, jak angažovaný a relevantní je obsah vašeho e-mailu.

2. Míra prokliku

Jakmile je vaše e-mailová zpráva otevřena, dalším měřítkem, které je třeba zvážit, je míra prokliku (CTR), ta měří procento příjemců, kteří klikli na odkaz ve vaší e-mailové zprávě. CTR je důležitou metrikou, protože naznačuje, jak jsou vaši odběratelé zapojeni do vašeho obsahu a zda jej považují za cenný. Zde jsou některé tipy, jak měřit a zlepšovat svojí CTR:

 • Využijte jasnou a výraznou výzvu k akci: Vaše výzva k akci by měla být snadno k nalezení a vynikat v e-mailu. Použijte kontrastní barvu, velké písmo nebo tlačítko, aby bylo vašim odběratelům jasné, co od nich očekáváte jako další krok.
 • Zajistěte relevantní a přínosný obsah: Pokud se obsah nevztahuje k zájmům nebo potřebám vašich odběratelů, je pravděpodobné, že kliknutí nebude tolik. Ujistěte se, že váš obsah je relevantní, cenný a poskytuje jasnou přidanou hodnotu vašim odběratelům.
 • Segmentujte svůj e-mailový seznam: Segmentace vašeho e-mailového seznamu vám umožní posílat cílené zprávy různým skupinám odběratelů. Přizpůsobením vašeho obsahu konkrétním segmentům můžete zlepšit relevanci a hodnotu vašich e-mailů, což může vést k vyšším mírám prokliknutí.
 • Testujte a optimalizujte své e-maily: A/B testování vám může pomoci identifikovat to, co funguje a co ne. Testujte různé VKA, předměty a obsah, abyste zjistili, co rezonuje s vašimi odběrateli a co přináší nejvíce kliknut.


S touto znalostí můžete učinit informovaná rozhodnutí ohledně optimalizace vašich budoucích e-mailových designů pro ještě lepší výsledky. Ale míra prokliknutí je jen jedním kouskem skládačky. V následující sekci se ponoříme do toho, jak vám měření konverzí může poskytnout ještě jasnější obraz o úspěchu vašeho e-mailového designu.

3. Míra konverze

Jakmile odběratelé otevřou váš e-mail a kliknou na odkaz vedoucí na vaše webové stránky, cílem je je konvertovat. Konverzní míry měří procento odběratelů, kteří dokončí požadovanou akci, jako je nákup, vyplnění formuláře nebo registrace služby. Zde jsou některé klíčové body, které je třeba zvážit při měření míry konverze:

 • Nastavte jasné cíle: Před odesláním e-mailu definujte cíle konverze. Chcete, aby odběratelé nakoupili, přihlásili se k odběru newsletteru nebo se zúčastnili události? Ujistěte se, že obsah a design vašeho e-mailu jsou v souladu s vašimi cíli konverze.
 • Použijte jasné a přesvědčivé výzvy k akci (VKA): Jasné a přesvědčivé VKA mohou udělat hodně při konverzi odběratelů na zákazníky. Ujistěte se, že vaše VKA vynikají a jasně komunikují, jakou akci chcete, aby odběratelé podnikli.
 • Optimalizujte své webové stránky: Po kliknutí na váš e-mail by měli být odběratelé přesměrováni na stránku, která odpovídá vašemu e-mailovému obsahu a podporuje požadovanou akci. Ujistěte se, že vaše cílová stránka je optimalizována pro konverze, s jasnými zprávami, přesvědčivými vizuály a snadno použitelnými formuláři.
 • Testujte a analyzujte: Chcete-li vypočítat míru konverze, vydělte počet odběratelů, kteří dokončili požadovanou akci, celkovým počtem odběratelů, kteří klikli na vaše webové stránky. Například pokud na váš e-mail kliklo 100 odběratelů a 10 z nich provedlo nákup, vaše míra konverze je 10%. Míra konverze se může lišit v závislosti na demografických údajích vašeho publika, obsahu e-mailu a načasování. Testujte různé návrhy a strategie, abyste zjistili, co nejlépe funguje pro vaše publikum a postupujte dle svých výsledků.


Pomocí měření a zlepšení vašich konverzních poměrů můžete zvýšit návratnost investic do vašich e-mailových marketingových kampaní a získat více zákazníků pro svou společnost. Ale než budete moci měřit své konverzní poměry, musíte zajistit, aby se vaše e-maily k odběratelům vůbec dostaly. V následující části se podíváme na míru nedoručení a jak ji zlepšit.

4. Míra nedoručení

Měli jste někdy pocit, že mnoho z vašich odběratelů vůbec neobdrželo váš e-mail? Zde nastupuje míra nedoručení (tzv. Bounce rate). Ta měří procento e-mailů, které nebyly doručeny do schránky příjemce, buď proto, že e-mailová adresa je neplatná, nebo proto, že schránka příjemce je plná. Vysoký bounce rate může negativně ovlivnit doručovatelnost vašich e-mailů a celkový výkon e-mailového marketingu. Zde je několik věcí, které je třeba zvážit při měření a zlepšování míry nedoručení:

 • Dočasná (Soft) vs. Trvalá (Hard) nedoručení: Dočasná nedoručení jsou dočasná selhání doručení způsobená problémy jako plná doručená schránka nebo výpadek serveru. Na druhé straně Trvalá nedoručení jsou trvalá selhání doručení způsobená neplatnými e-mailovými adresami. Je důležité sledovat a spravovat oba typy nedoručení.
 • Udržujte svůj seznam e-mailů aktuální: Pravidelně čistěte svůj seznam e-mailů tím, že odstraníte neplatné nebo neaktivní e-mailové adresy. To pomůže snížit vaše míry nedoručení a zlepšit celkovou doručitelnost vašich e-mailů.
 • Používejte dvojitý souhlas k odběru: Zaveďte proces, aby se zajišťovalo, že odběratelé potvrdili své e-mailové adresy a jsou aktivně zapojeni. To může pomoci snížit pravděpodobnost přidání neplatných e-mailových adres nebo spamových pastí na váš seznam odběratelů.
 • Sledujte frekvenci a obsah svých e-mailů: Odesílání příliš mnoha e-mailů příliš často nebo odesílání nevhodného obsahu může zvýšit vaše míry nedoručení. Věnujte pozornost zapojení vašich odběratelů a přizpůsobte frekvenci a obsah vašich e-mailů podle potřeb.


Míra nedoručení může být cennou metrikou pro posouzení zdraví vašeho seznamu e-mailů a identifikaci potenciálních problémů s obsahem e-mailu nebo správou seznamu. Sledování vaší míry nedoručení a řešení případných problémů může zlepšit výkonnost vašeho e-mailového marketingu a zvýšit vaše šance na úspěch. Ale míra nedoručení je jen dalším kouskem skládačky. V následující sekci se ponoříme do důležité metriky pro měření úspěchu vašich e-mailových designů u vašich odběratelů: míry odhlášení odběru.

5. Míra odhlášení odběru

I třebaže nás všechny mrzí, když vidíme, že někteří z našich odběratelů odcházejí, sledování míry odhlášení je naprosto nezbytné. Tento ukazatel vám říká, kolik odběratelů se odhlásilo od odběru vašich e-mailů a může vám poskytnout nápady na to, co by je mohlo odradit. Ačkoli vysoká míra odhlášení může být frustrující, také představuje příležitost přehodnotit svou e-mailovou strategii a zlepšit své postupy pro udržení odběratelů. Zvažte následující tipy při měření míry odhlášení odběru:

 • Vypočítejte poměr odhlášení odběru: Vypočítejte poměr odhlášení odběru jako procento z celkového počtu příjemců e-mailů.
 • Hledejte vzorce: Hledejte vzorce v odhlášení odběru, jako jsou náhlé skoky po určitém druhu e-mailu nebo během určitého časového období.
 • Nabídněte preference: Zvažte nabízení odběratelům možnosti upravit své preference místo úplného odhlášení odběru.
 • Snadný proces: Ujistěte se, že váš proces odhlášení odběru je pro odběratele rychlý a snadný k dokončení.
 • Zkontrolujte obsah a frekvenci: Zkontrolujte obsah a frekvenci svých e-mailů, abyste zajistili, že poskytujete hodnotu svým odběratelům a nezatěžujete je příliš mnoha zprávami.

Monitorování míry odhlášení je klíčové pro udržení zdravého seznamu e-mailů a zajištění úspěšnosti vašich e-mailových kampaní. Sledováním míry odhlášení můžete identifikovat potenciální problémy a přijmout kroky k jejich řešení před tím, než se situace zhorší. Ale jak můžete vědět, jaké změny provést, aby vaši odběratelé zůstali angažovaní? To je místo, kde nastupuje A/B testování! V další části prozkoumáme důležitost testování různých prvků vašich e-mailových návrhů pro zlepšení jejich účinnosti a udržení spokojenosti vašich odběratelů.

Vytvářejte úspěšné e-mailové šablony již dnes!

Zkuste hned
App screenshot

A/B Testování

Teď, když jsme se zabývali klíčovými metrikami pro měření úspěšnosti vašich e-mailových návrhů, je čas mluvit o tom, jak je zlepšit. Pokud chcete svůj e-mailový design posunout na vyšší úroveň, A/B testování je vaše tajná zbraň. Tento výkonný nástroj vám umožní otestovat různé prvky vašeho e-mailového designu a zjistit, co funguje nejlépe pro vaše publikum. To zahrnuje odesílání dvou nebo více verzí vašeho e-mailu malému vzorku vašeho publika a měření jejich výkonu, aby se určilo, která verze je účinnější. Můžete zlepšit své míry otevření, kliknutí a konverze testováním různých proměnných, jako jsou předměty, obsah a výzva k akci. Zde jsou některé klíčové věci, které si musíte pamatovat při provádění A/B testů:

 • Testujte jeden prvek najednou: Aby byly výsledky testů přesné, je důležité testovat pouze jeden prvek najednou. Například, pokud chcete otestovat účinnost tlačítka VKA, neměňte nic jiného.
 • Definujte své cíle: Před provedením A/B testu definujte, čeho chcete dosáhnout. Snažíte se zvýšit klikací poměr nebo konverzi? To vám pomůže rozhodnout, který prvek testovat.
 • Testujte dostatečně velký vzorek: Abychom zajistili, že výsledky jsou statisticky významné, ujistěte se, že testujete dostatečně velký vzorek. To vám pomůže vyhnout se závěrům založeným na malém a zkresleném vzorku.
 • Použijte nástroj pro A/B testování: Existuje mnoho nástrojů pro A/B testování, které vám mohou pomoci automatizovat proces testování a analyzovat výsledky. Některé populární možnosti zahrnují Mailchimp, Campaign Monitor a Litmus.

A/B testování vám může pomoci optimalizovat vaše e-mailové designy pro maximální dopad, takže to zkuste. A pokud chcete zjistit více o výhodách A/B testování, podívejte se na náš článek ‚Výhody A/B testování v e-mailových kampaních.‘

Shrnutí

A to je všechno! Nyní byste měli lépe chápat, jak měřit úspěch vašeho e-mailového designu. Nezapomeňte, že je důležité si definovat metriky které vedou k vašemu kýženému cíli a používat je ke sledování a analýze výkonu vašich e-mailových kampaní. Od míry otevření až po konverzní poměry, každá metrika hraje důležitou roli při optimalizaci vaší e-mailové marketingové strategie. A nezapomeňte na A/B testování! Tento mocný nástroj vám může pomoci zlepšit vaše e-mailové designy a zvýšit zapojení vaší cílové skupiny. Tak se do toho dejte a začněte experimentovat se svými e-mailovými kampaněmi ještě dnes!