Úvod

E-mailový marketing je silným nástrojem pro firmy k navázání spojení s jejich publikem a zvýšení konverzí. Aby však byly e-maily účinné, musí mít uživatelsky přívětivý design a poskytovat bezproblémový zážitek pro příjemce. Tady vstupuje do hry uživatelský zážitek (UX) v designu e-mailů. Soustředěním se na zlepšení UX vašich e-mailů můžete vytvářet poutavé a významné kampaně, které rezonují s vašim publikem.

Význam uživatelského zážitku v designu e-mailů

UX jako neocenitelný nástroj pro maximalizaci vašich e-mailových kampaní

Uživatelský zážitek odkazuje na celkový zážitek uživatele při interakci s produktem nebo službou. V kontextu e-mailového marketingu UX zahrnuje design, rozložení a funkčnost e-mailů, které příjemci dostávají. Pozitivní e-mailový UX může významně ovlivnit to, jak uživatelé interagují s vašimi e-maily a nakonec úspěch vašich kampaní.

Když jde o design e-mailů, cílem je vytvořit e-maily, které jsou vizuálně atraktivní, snadno čitelné a navigovatelné. Dobře navržený e-mail by měl upoutat pozornost čtenáře, provést jej obsahem a povzbudit jej k jednání. Prioritizací UX ve vašem designu e-mailů můžete poskytnout hladký a příjemný zážitek vašim odběratelům.

Osvojení nejlepších postupů pro zlepšení e-mailového UX

8 tipů pro optimalizaci uživatelského zážitku

Chcete-li optimalizovat uživatelský zážitek ve vašem designu e-mailů, zvažte zavedení následujících osvědčených postupů:

1. Navrhujte s účelem

Každý e-mail, který odesíláte, by měl mít jasný účel a cíl. Ať už jde o propagaci produktu, sdílení cenného obsahu nebo poskytování důležitých aktualizací, design vašeho e-mailu by měl odpovídat jeho účelu. Použijte design, který přirozeně vyplývá z úmyslu e-mailu, což zajišťuje, že účel je pro čtenáře zřejmý hned, když e-mail otevřou.

Transakční e-maily, jako potvrzení objednávek nebo resetování hesla, by měly být stručné a přímočaré. Poskytněte nezbytné informace a udělejte je snadno přístupnými. Na druhou stranu marketingové e-maily by měly být vizuálně lákavé, navržené tak, aby upoutaly zájem čtenáře a povzbudily je ke kliknutí na vaše webové stránky nebo vstupní stránku.

2. Optimalizujte pro mobilní zařízení

S více než polovinou všech e-mailů čtených na mobilních zařízeních je zásadní navrhovat e-maily, které jsou vhodné pro mobily. Ujistěte se, že vaše e-maily jsou responzivní a přizpůsobují se různým velikostem obrazovek. Testujte, jak vaše e-maily vypadají na různých zařízeních a e-mailových klientech, abyste zajistili konzistentní a příjemný zážitek pro mobilní uživatele.

Zvažte použití "Drag & Drop" e-mailového editoru, jako je Dragit, který nabízí sbírku profesionálních e-mailových šablon, které jsou responzivní a snadno upravitelné. S Dragitem můžete vytvářet vizuálně atraktivní e-maily, které skvěle vypadají na jakémkoliv zařízení.

3. Využijte bílý prostor

Bílý prostor, nebo také negativní prostor, je prázdný prostor mezi prvky ve vašem designu e-mailů. Pomáhá vytvořit pocit rovnováhy a umožňuje očím čtenáře soustředit se na důležitý obsah. Buďte štědří s bílým prostorem, abyste poskytli přehlednost a udělali vaše e-maily snáze prohledávatelnými.

Strategicky využijte bílý prostor k oddělení různých částí vašeho e-mailu, zdůrazněte klíčové zprávy a zlepšete čitelnost. To může pomoci vést pozornost čtenáře a zapojit je.

4. Využijte barvy a zaujměte

Barva hraje klíčovou roli v designu e-mailů, protože může vyvolávat emoce, upoutat pozornost a vést k zapojení. Strategicky využijte barvy k řízení pozornosti čtenáře a vytvoření vizuálního zájmu. Zvažte psychologii barev a jak různé barvy s sebou nesou různé významy a pocity.

Vyberte paletu barev, která odpovídá identitě vaší značky, a používejte ji konzistentně napříč vašimi e-maily. Experimentujte s různými kombinacemi barev, abyste zjistili, co nejlépe rezonuje s vaším publikem. Ujistěte se však, že vaše volba barev je přístupná všem uživatelům, včetně těch barvoslepých.

5. Dodržujte vizuální hierarchie

Vizuální hierarchie se vztahuje k uspořádání obsahu tak, aby vedla pozornost čtenáře a zdůraznila nejdůležitější prvky. Dodržováním vizuálních hierarchií se dají vaše e-maily rychle prohlédnout a pomůžete čtenářům rychle pochopit hlavní poselství.

Zvažte použití obrácené pyramidy nebo Z-vzorového rozložení k strukturování vašich e-mailů. Obrácená pyramida umístí nejdůležitější informace na vrchol, následují bližší informace a vše končí výzvou k akci. Z-vzorové rozložení následuje přirozený vzor čtení, začíná vlevo nahoře, přesune se doprava, diagonálně dolů a pak znovu doprava.

Využitím vizuálních hierarchií můžete udělat vaše e-maily více organizovanými, poutavými a efektivními v předávání vašeho poselství.

6. Začleňte dynamické obrázky

Vizuální obsah, jako jsou videa a GIFy, může významně zvýšit zapojení vašich e-mailů. Tyto dynamické prvky upoutají pozornost a komunikují informace efektivněji než prostý text.

Použijte videa a GIFy k prezentaci vašich produktů nebo služeb, ukázání návodů nebo přidání interaktivního prvku do vašich e-mailů. Obrázkové kolotoče (carousel/slider) vám umožní zobrazit více obrázků nebo nabídek kompaktním a poutavým způsobem. Však mějte na paměti velikost souboru těchto prvků, aby se rychle načítaly.

S Dragitem můžete snadno přidávat dynamický obsah do vašich e-mailů bez potřeby kódování. Experimentujte s různými typy dynamických obrázků, abyste zjistili, co nejlépe rezonuje s vaším publikem a vede k vyššímu zapojení.

7. Optimalizujte tlačítka Výzvy k Akci (VKA)

Tlačítka VKA jsou kritickým prvkem v designu e-mailů, protože vedou konverze a vedou uživatele k akci. Navrhněte svá tlačítka VKA tak, aby byla vizuálně nápadná, jasná a snadno klikatelná. Použijte kontrastní barvy, aby vynikly, a zvažte velikost a umístění, aby byly přístupné na stolních i mobilních zařízeních.

Zahrnujte přesvědčivé a akční tlačítka VKA, která jasně komunikují požadovanou akci. Testujte různé varianty vašich VKA, abyste určili, které generují nejvyšší míry kliknutí a konverzí. Pro podrobnější ponoření se do VKA tlačítek v e-mailech si prohlédněte náš článek Jak navrhnout nejlepší tlačítko pro výzvu k akci, psychologie barev + příklady tlačítek v e-mailových šablonách ZDARMA.

8. Design přístupný všem

Přístupnost je zásadním aspektem designu e-mailů. Ujistěte se, že vaše e-maily jsou přístupné uživatelům s postižením, například vizuálními poruchami nebo nedostatečným viděním barev. Použijte alternativní text pro obrázky, aby poskytoval popisy pro čtečky obrazovky, a vyhněte se spoléhání výhradně na barvu k předávání informací.

Testujte vaše e-maily s nástroji pro přístupnost a ujistěte se, že jsou správně zobrazeny v různých e-mailových klientech. Navrhováním pro přístupnost můžete dosáhnout širšího publika a poskytnout pozitivní uživatelský zážitek všem příjemcům.

Závěr

Zlepšení uživatelského zážitku v designu e-mailů je zásadní pro vytvoření poutavých a nezapomenutelných e-mailových kampaní. Dodržováním osvědčených postupů, jako je navrhování s účelem, optimalizace pro mobily, využívání bílého prostoru a strategické využití barvy, můžete vytvořit uživatelsky přívětivé e-maily, které upoutají pozornost a vedou k zapojení. Začleněním dynamických obrázků, optimalizací tlačítek VKA a navrhováním pro přístupnost dále zlepšujete uživatelský zážitek a zvyšujete účinnost vašich e-mailových kampaní. Správným přístupem k designu e-mailů můžete vytvořit nezapomenutelné a významné zážitky, které vedou ke konverzím a podporují dlouhodobé vztahy se zákazníky.

Nezapomeňte, že pokud chcete zjednodušit proces vytváření poutavých e-mailů, zvažte použití "Drag & Drop" e-mailového editoru, jako je Dragit. Díky jeho sbírce profesionálních šablon a snadno použitelnému rozhraní můžete vytvářet vizuálně atraktivní e-maily, které rezonují s vaším publikem a zvyšují konverze. Zaregistrujte se do Dragitu již dnes a začněte vytvářet uživatelsky přívětivé a poutavé e-maily, které zanechají trvalý dojem.

Vyzkoušejte novinky či osvědčené srdcovky z našeho katalogu šablon!

Zkusit nyní
App screenshot